Tips voor het opleiden

 1. Besteed aandacht aan (de begeleiding van) de leerling. Zorg voor een goede introductie in het leerbedrijf. Heb aandacht voor de leerling en voor de vorderingen in zijn of haar werk, spreek hier met de leerling over.
 2. Maak duidelijk wat uw verwachtingen zijn van de leerling als het gaat om orde en netheid, kleding, uiterlijk en taalgebruik, op tijd komen voor afspraken en veilig werken.
 3. Zorg voor betrokkenheid van de leerling bij het bedrijf. Betrek de leerling bij overleg en personeelsactiviteiten en laat merken dat de leerling belangrijk is voor het bedrijf.
 4. Communiceer over de vorderingen van de leerling. Voorkomt dat hij van vooraf aan moet beginnen bij overdracht naar een andere leermeester. Zorg dat iedereen die betrokken is bij de begeleiding van leerlingen op de hoogte is van waar de leerling staat in theorie en praktijk. Geef niet te snel op wanneer de leerling nog jong is en nog niet kan wat u zou willen. Breng het Vakcentrum Schilderen tijdig op de hoogte als er moeilijkheden of klachten zijn.
 5. Laat de leerling waar mogelijk een karwei afronden. Voorkom dat hij uitsluitend deelbewerkingen levert en laat hem aan het werk deelnemen tot het eindresultaat zichtbaar wordt. Laat de leerling eigen fouten herstellen en help hem hierbij.
 6. Zorg dat de leerling altijd veilig en gezond kan werken.
 7. Wees positief over het schildervak, kweek vaktrots aan. Complimenteer de leerling met goed werk. Geef waar mogelijk ruimte om extra mooi werk af te leveren.
 8. Stimuleer de ontwikkeling van specifieke vaardigheden van de leerling, ook wanneer die vaardigheden in het bedrijf (nog) niet aanwezig zijn.
 9. Laat de leerling in zijn waarde. Voorkom dat de leerling belachelijk wordt gemaakt, wordt gepest of lastiggevallen.
 10. Zorg voor een vertrouwensbasis en een luisterend oor. Vertrouw de leerling en zorg dat hij het bedrijf kan vertrouwen.
 11. Laat de leerling in het eerste jaar van zijn opleiding zo veel mogelijk door de zelfde leermeester begeleiden.
 12. Sta het gebruik van mobiele telefoon of smartphone op de werkplek niet toe; het leidt de leerling af van zijn werk.