Vakcentrum Schilderen

Vakcentrum Schilderen Zuid-West bestaat al meer dan 25 jaar. In 1986 werd de stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen in de regio Zeeland (kortweg SPOS Zuidwest) opgericht. Schildersbedrijven in de regio vereenden zo hun krachten om leerlingen gezamenlijk te kunnen opleiden tot vakbekwame schilders. In de loop der jaren heeft schilderend West-Brabant zich bij het SPOS aangesloten.

Het doel van het Vakcentrum Schilderen is zorg te dragen voor voldoende instroom van goed opgeleide schilders in de schilderbranche in de regio Zeeland en West-Brabant. Om dit doel te verwezenlijken, verzorgt het Vakcentrum Schilderen opleidingen en trainingen in het schildervak.


Het Vakcentrum Schilderen brengt jongeren op het VMBO in aanraking met het schildervak en werft VMBO-leerlingen voor een schilderopleiding. Leerling-schilders treden in dienst van Vakcentrum Schilderen en worden geplaatst bij in de stichting participerende erkende leerbedrijven, waar zij het vak grotendeels leren. In de winter, de periode waarin schildersbedrijven vanwege de weersomstandigheden minder werk hebben, krijgen de leerling-schilders theorieles en extra praktijktraining in het Techniekhuis aan de Industriestraat 10 in Goes.


De theorieopleiding wordt verzorgd door Regionale Opleidingscentra (ROC's).